Waarom een priester sponsoren?

« Wanneer je een priester ziet, denk dan aan Onze Heer Jezus Christus » (heilige Jean-Marie Vianney)

In een brief van 19 maart 2016 aan de priesters, moedigt Paus Franciscus hen aan « de naastenliefde en broederlijkheid, het verlangen naar waarheid en rechtvaardigheid te stimuleren en bevorderen ». En hij stelt deze vraag die als een uitdaging klinkt: « Hoe doen we het om de corruptie zich niet in ons hart te laten nestelen? ».

Om de priesters van de Broederschap van de Heilige Apostelen en hun oversten te helpen, om te antwoorden op de uitnodiging van Paus Franciscus, zetten parochianen van de Sint-Katelijkekerk en de Sint-Jozefkerk te Brussel, en ook die van de Kathedraal van Bayonne, zich in om een priester van de Broederschap of één van hun hiërarchische oversten (de stichter, de bischoppen van de bisdommen van Brussel en Bayonne, en de verantwoordelijken van de seminaries van Namen en Bayonne) spiritueel te sponsoren. De sponsoringen worden ook gedaan voor seminaristen van de Broederschap, zodat zij volledig kunnen antwoorden op hun roeping.

Zo zullen parochianen, families en vrienden van de Broederschap zich inzetten om dagelijks te bidden voor een bisschop, een priester of seminarist die hun zal toevertrouwd worden. Deze spirituele sponsoringen volgen de geest van de « Theresiaanse Missie » gesticht door E.H. Thévenin, meer dan 20 jaar geleden.

Onze gebeden zijn kostbare geschenken voor diegenen te helpen die zich engageren in het priesterschap om the groeien in heiligheid, dagelijkse moeilijkheden tegemoet te gaan en trouw te blijven aan Onze Heer Jezus Christus.
Meer nog, een beetje van onze tijd en inspanning opdragen voor onze bisschoppen, priesters en seminaristen, helpt ons te groeien in het geloof.

We willen van deze lancering profiteren om de bisschoppen en verantwoordelijken van de seminaries te bedanken, de zielen te verhogen ondanks de moeilijkheden van hun functie. Bedankt ook aan alle priesters en toekomstige priesters van de Broederschap van de Heilige Apostelen om in ons de liefde tot Onze Heer Jezus Christus te doen groeien met behulp van de Heilige Maagd Maria.

Deo Gratias voor die opgedragen levens. Toevlucht en geschenk voor de hele mensheid !

marie pretre sous son manteau

Inschrijving om een priester of seminarist te sponsoren

Voor de ouders, aarzel niet uw kind(eren) in te schrijven door hun namen door te sturen in onderstaand bericht.
Na uw inschrijving zal u een email ontvangen met de voornaam van de toegewijde en de pdf-versie van de gebeden.