jean-marie-vianney-ronde
Heilige Jean-Marie Vianney

 

« De priester is niet priester voor zichzelf, maar voor jullie »

« Een goede herder, een herder naar Gods hart, is de grootste schat die God aan een parochie kan toevertrouwen, en één van de mooiste geschenken van zijn goddelijke barmhartigheid »

« Ga biechten bij Maria of een engel. Zullen ze u de absolutie geven? Zullen ze u het lichaam en het bloed van Onze Heer geven? Neen, de Heilige Maagd kan haar goddelijke Zoon niet naar de Hostie brengen. Tweehonderd engelen kunnen u de absolutie niet toedienen. Een priester, hoe eenvoudig hij ook mag zijn, kan dat wel. Hij kan zeggen: Ga heen in vrede, ik vergeef u »

ste therese - ronde

Heilige Theresia van het Kind Jezus

 

« Dat uw priesters de trouwe bewakers van uw Kerk zijn, zoals de heilige Johannes, die Maria in zijn huis ontvangt. Opdat, onderwezen door die Moeder, zo teder en geteisterd op de Kalvarieberg, ze voor uw kinderen de zorg en delicatesse hebben van een moeder. Opdat ze aan de zielen leren om in uw intimiteit binnen te treden door Maria, die, als poort van de Hemel, de schatkist bij uitstek is van uw Goddelijk Hart.

O priesters, vurige priesters, echte kinderen van Maria, die Jezus aan de zielen geven, met dezelfde tederheid en zorg waarmee U het kleine Kind van Bethlehem in uw armen droeg.

O Moeder van smarten en liefde, door medelijden met uw zo geliefde Zoon, open in onze harten, afgronden van tederheid om Jezus te troosten,

En geef Hem een generatie priesters gevormd in uw school, en in de delicatessen van uw maagdelijke liefde.

Amen »

max marie kolbe - ronde

Heilige Maximilien Marie Kolbe

 

« O Maagd, verander onze harten…

O onbevlekte Maagd, gekozen tussen alle vrouwen om de Redder aan de wereld te geven;

U die de trouwe dienstmaagd van de Heer was, laat ons antwoorden op het verzoek van Jezus en de weg volgen van het leven die tot de Vader leidt.

Maagd gans aan God gegeven, scheur ons van de zonde af, verander onze harten. Koningin van de apostelen, maak ons tot stichters van uw Rijk,

Opdat ons leven zou getuigen van het Evangelie te midden van onze wereld op zoek naar licht, waarheid en liefde.

Deel met ons de zorg van uw moederlijk hart, en ook uw levendige hoop: dat geen enkel van uw kinderen verloren zou zijn.

O Moeder van Jezus, tederheid van de Heilige Geest, dat de hele schepping met u de lofzang van de barmhartigheid en de eeuwige liefde van God mag vieren.

Amen»

faustine - ronde

Heilige Faustina

 

« O mijn Jezus, ik bid u voor de ganse Kerk, geef haar de liefde en het licht van uw Geest, geef kracht aan de woorden van de priesters, zodat de harde harten zacht worden en tot u terug komen, Heer.

O Heer, geef ons heilige priesters, bewaar hen zelf in de heiligheid.

O Goddelijke en Soevereine Priester, dat de kracht van uw barmhartigheid hen overal bijstaan en beschermen tegen de valkuilen die de duivel aanhoudend presenteert aan de zielen van de priesters.

Dat de kracht van uw barmhartigheid o Heer, alles breekt en vernietigt dat de heiligheid van de priesters kan verduisteren, want u kan alles.

Mijn zeer geliefde Jezus, ik bid u voor de overwinning van de Kerk, opdat u de Heilige Vader en alle geestelijken zegent; om de genade te verkrijgen van de bekering van de verharde zondaars in de zonde; voor een zegen en speciaal licht, ik smeek u Jezus, voor de priesters bij wie ik in de loop van mijn leven nog zal biechten.

Amen »