Het engagement

Wanneer een priester of seminarist is toevertrouwd aan uw gebed, zet u zich in om:

 

  • Elke dag voor hem het gebed tot Onze Lieve Vrouw van het priesterschap te bidden.
  • Eén dag in de week voor hem, zijn intenties en zijn trouw aan het katholieke geloof opdragen

Gedurende deze dag kunt u de moeilijkheden, gebeden, inspanningen of kleine offertjes opdragen. Enkele voorbeelden zijn: huishoudelijke werkjes, vasten, rozenkrans, tientje van een rozenkrans, offergave van de mis, daad van barmhartigheid, enz.

  • Naar de mis gaan op het feest van het Heilig Hart van Jezus

(de Vrijdag die op de tweede zondag van Pinksteren volgt), dit jaar: 3 juni. Het gaat om de internationale dag van gebed voor de heiliging van de priesters.

Aanbevelingen


Voor de opdraging van een dag voor de priester of toekomstige priester, kies een dag uit en hou u daaraan, om uw engagement niet te vergeten. Voor de koppels en families met kinderen raden we u aan dezelfde dag te kiezen.

We vragen een discrete houding in verband met de sponsoring die wordt opgesteld. Het kan zijn dat u een band schept met de broeder of priester die u sponsort. Als speciale intenties u worden toevertrouwd, hou ze dan in uw hart.

Dagelijks gebed


Gebed aan OLV van het priesterschap

Maagd Maria, Moeder van Christus-Priester, Moeder van de priesters van heel de wereld,
U houdt heel speciaal van de priesters, omdat zij het levende beeld van uw Levende Zoon zijn.
U heeft Jezus geholpen door gans uw leven op aarde, en u helpt hem nog in de Hemel, wij smeken u, bid voor de priesters!
Bid opdat wij altijd priesters van de Broederschap van de Heilige Apostelen mogen hebben die ons de sacramenten geven, ons het Evangelie van Christus uitleggen en ons onderwijzen echte kinderen van God te worden.
Maagd Maria, vraag zelf aan God de Vader priesters die wij zo nodig hebben,
En omdat uw Hart alle macht over hem heeft, verkrijg voor ons, o Maria, heilige priesters! Amen

Maria, meesterwerk van de schepping, Bid voor ons
Maria, Moeder van de mensheid, Bid voor ons
Maria, bemiddelares van alle genades, Bid voor ons

 

chapelet main

Voor de zondag


Als u dat wenst, kan u aan uw dagelijks gebed een persoonlijke toewijding aan Maria toevoegen (gebed van de Broederschap van de Heilige Apostelen) en een Litanie van de heiligen.

Toewijding van mijn wezen aan Maria

Zeer heilige Maagd Maria, op het uur van het gezegende Kruis, wanneer de Verlossing volbracht werd, heeft uw welbeminde Zoon, enige redder van de wereld, aan de hele mensheid uw universele moederschap onthuld.
Vandaag en altijd, ontvang ik u als Moeder, en onder de adem van de Heilige Geest geef ik me aan u voor het geluk u toe te behoren en om van uw aanwezigheid en onder uw leiding te leven, elk moment van mijn apostolisch leven. Amen

Litanie

Heer, geef ons priesters, geef ons heilige priesters, geef ons veel heilige priesters
Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw op u
Heilige Jozef, patroon van de heilige Kerk en van België, verkrijg voor ons Heilige bisschoppen en heilige priesters
Heilige aartsengel Michaël, pracht en vesting van de Kerk, verkrijg voor ons Heilige bisschoppen en heilige priesters
Heilige Apostelen van de Heer, Bid voor ons
Heilige Johannes de Doper, Bid voor ons
Heilige Maria Magdalena, Bid voor ons
Heilige Johannes Paulus II, Bid voor ons
Heilige Don Bosco, Bid voor ons
Heilige Maximilien-Marie Kolbe, Bid voor ons
Heilige Jean-Marie Vianney, Bid voor ons
Heilige Katharina van Siena, Bid voor ons
Heilige Katharina van Alexandrië, Bid voor ons
Onze heilige engelbewaardersOver ons waken

Inschrijving om een priester of seminarist te sponsoren

Voor de ouders, aarzel niet uw kind(eren) in te schrijven door hun namen door te sturen in onderstaand bericht.
Na uw inschrijving zal u een email ontvangen met de voornaam van de toegewijde en de pdf-versie van de gebeden.